HOE HET BEGON

De start

Wat begon als een droom van onze bestuurders en medewerkers, groeide van 2021 tot 2023 uit tot twee pilootprojecten. In 2024 werken de medewerkers aan een inspiratiegids gebaseerd op dit traject.

 

Wat was deze ‘droom’ van ons bestuur? Dat vind je terug in onderstaande video’s.

Concreet 'ZIN'

Er werden bij ELZ Kempenland twee lokale besturen gekozen die wouden piloteren met een zogenaamd ZorgInformatieNetwerk,
of kortgezegd ZIN. Dit was de gemeente Vosselaar en de Stad Hoogstraten. In dit pilootproject ging het lokaal bestuur i.s.m. ELZ Kempenland aan de slag met 2 strategische doelstellingen:


  • De persoon met een zorg- en of ondersteuningsnood krijgt in zijn buurt de kans om op informele wijze een vraag te stellen en wordt geholpen bij het formuleren en concretiseren van de zorgvraag. Hierbij wordt er zo warm mogelijk doorverwezen. De hulpverlener biedt zorg op maat vanuit zijn expertise en herkent achterliggende vragen buiten de eigen expertise.
  • Alle zorg- en hulpverleners participeren actief in het eerstelijnsnetwerk. Binnen dit netwerk kennen we elkaars expertise en werken we in vertrouwen samen.​


Het was dan aan het lokaal bestuur en de eerstelijnszone om te bekijken hoe ze hier invulling aan wilden geven i.s.m. de zorg- en hulpverleners uit de regio.Wil je meer weten over de pilootprojecten die liepen tot 2023? Dat vind je op volgende pagina’s.