WAT IS EEN EERSTELIJNSZONE?


Een eerstelijnszone is een netwerk van eerstelijnsaanbieders in een geografisch afgebakend gebied. Voor eerstelijnszone Kempenland bestaat dit geografisch gebied uit 10 lokale besturen, waaronder twee steden en 8 landelijke gemeenten (Hoogstraten, Turnhout, Ravels, Oud- Turnhout, Vosselaar, Beerse, Rijkevorsel, Baarle- Hertog, Arendonk, Merksplas). De zorgraad stuurt de eerstelijnszone aan en bestaat als vzw uit een algemene vergadering, een bestuursorgaan en een dagelijks bestuur.


Deze is opgericht door het eerstelijnsdecreet. De Vlaamse overheid erkent en subsidieert de zorgraad. In Vlaanderen en Brussel bestaan er 60 vzw’s zorgraden, evenveel als het aantal eerstelijnszones.


De zorgraad is een netwerkorganisatie waar alle zorg- en welzijnsactoren, de lokale besturen, patiëntenverenigingen,
mantelzorgverenigingen en vrijwilligerswerkingen zoveel mogelijk worden betrokken. Op bestuursniveau, in de algemene
vergadering en in werkgroepen worden deze actoren ingedeeld in 4 verschillende clusters, namelijk de cluster zorg,
cluster welzijn, cluster lokale besturen en de cluster PZON (personen met een zorg- en ondersteuningsnood).Meer info over de clusters vind je hier.ONS TEAM

Medewerkers

Bestuur

SFEERFOTO'S LEDEN ALGEMENE VERGADERING

8K1A2336[1]
8K1A2337
8K1A2346
8K1A2342
8K1A2400
8K1A2435
8K1A2483
8K1A2355
8K1A2371
8K1A2397
8K1A2389
8K1A2413