GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL (GBO)


Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) zorgt ervoor dat mensen zonder omwegen bij de juiste hulp terecht komen.
Het onthaal willen vermijden dat mensen niet hollen van het kastje naar de muur en overal opnieuw hun verhaal moeten vertellen. Verder wil het GBO ook de onderbescherming tegengaan. Hiervoor dient elk GBO in Vlaanderen een (onderbeschermde) doelgroep te kiezen.


Beide GBO-projecten binnen Eerstelijnszone Kempenland willen proactief aan de slag met het opsporen van personen die recht hebben op het statuut Verhoogde Tegemoetkoming en het uitputten van de afgeleide rechten. Heb je een vermoeden dat een persoon Verhoogde Tegemoetkoming misloopt?
Kijk via onderstaande knop hoe je die persoon kan verder helpen!

Belangrijk: via de tool kunnen de maatschappelijk werkers en hulpverleners van de GBO-kernpartners (CAW, OCMW en maatschappelijk werk mutualiteit) in ELZ Kempenland een aanmelding doen.