CLUSTEROVERSCHRIJDENDE THEMA'S

4 clusters


Deze pagina bevat informatie en initiatieven die relevant zijn voor alle 4 de cluster van Eerstelijnszone Kempenland.

Huisartsentekort


Al jaren trekken huisartsen aan de alarmbel over het structureel tekort aan huisartsen. Ook binnen onze eerstelijnszone is dit een belangrijk topic. Huisartsentekort heeft raakvlakken met alle clusters: de cluster zorg, cluster welzijn, cluster lokale besturen én die van personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON).


Trek jij als professionele actor of burger met/of zonder huisarts graag mee aan de alarmbel? Dan kan hier

Aanbod geestelijke gezondheidssector


Samen met het Netwerk GGZ Kempen, psykring Taxandria en HVRT organiseerde Eerstelijnszone Kempenland vzw een webinar over het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en een vervolgworkshop casuïstiek voor doorverwijzers. 

 Gebruik wachtwoord "!frWQi1."

Platformvergadering

27 januari 2022

 

De vijfde coronagolf zorgde ervoor dat onze uitgestelde live platformvergadering dan toch een digitale versie werd. Samen met Inspinazie wijdden we je op interactieve wijze in in ons actieplan.