TEKORTEN IN DE ZORG - ALGEMEEN


Bij ELZ Kempenland vingen we al langer signalen op vanuit het veld (kwalitatief) dat onze zone kampt met heel wat tekorten binnen zorg en welzijn. Na het uitvoeren van een uitgebreide analyse, i.s.m. WhoCares?, werd ook in de cijfers (kwantitatief) duidelijk dat heel wat zorg- en welzijnsactoren kampen met nijpende tekorten, denk maar aan huisartsen, (thuis)verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk werkers....


De omgevingsanalyse van WhoCares? vind je terug op deze pagina.


Het project ‘tekorten in de zorg’ bestaat uit 2 fases. In een eerste fase in 2023 zetten we alvast 2 acties op poten i.k.v. het huisartsentekort. In de tweede fase, die grotendeels zijn start kende in 2024, focussen we op alle beroepsgroepen in onze regio die een tekort kennen. Alle info over de 2 fases is terug te vinden op volgende pagina’s.