COVID-19-VACCINATIE


Einde COVID-19-opdrachten


Eerstelijnszone Kempenland voert geen COVID-19-opdrachten meer uit.


Vaccinatie

  • U kan vanaf 1 januari 2023 niet meer terecht in het vaccinatiecentrum voor uw COVID-19-vaccinatie
  • U kan in 2023 gevaccineerd worden in de eerste lijn. Als u te weten wilt komen of uw huisarts de COVID-19-vaccinaties toedient, neemt u hiervoor contact op met de huisarts. Als u wilt weten welke apotheker vaccineert, dit vindt u via volgende link.


Indien u in het kader van een basisvaccinatie (2 dosissen met een interval van 30 dagen) reeds een 1e dosis ontving in het vaccinatiecentrum en uw 2e dosis ten gevolge van het interval pas na 1 januari 2023 kan worden toegediend, wordt gevraagd om contact op te nemen met uw huisarts of apotheker.

  • Uw huisarts of apotheker kan zien welke vaccins u reeds kreeg toegediend en wanneer deze werden toegediend.
  • U dient met uw huisarts of apotheker een afspraak te maken voor een nieuw vaccinatiemoment ter toediening van uw 2e dosis (in het geval van basisvaccinatie). Hierbij zal de arts of apotheker rekening houden met het voorgeschreven interval van 3 weken tussen uw 1e dosis en 2e dosis.


Let op: niet elke apotheker is gekwalificeerd om COVID-19 vaccins toe te dienen. Om te kijken tot welke apotheek u zich kan richten, kan u volgende website raadplegen: Vind een apotheek | Apotheek.be.

  • Onder de sectie ‘vind een apotheek’ kan u op basis van uw adres, postcode of woonplaats opzoeken welke apotheken in uw buurt COVID-19 vaccins kunnen en mogen toedienen.
  • Zorg ervoor dat u de optie 'Covid-vaccinatie' aanvinkt alvorens uw zoekopdracht uit te voeren.


Callcenter

  • Het callcenter van Eerstelijnszone Kempenland is niet langer actief. 
  • U kan vanaf 2023 terecht bij de Vlaamse Helpdesk Covid (078 78 78 50).
    De Helpdesk Covid is geopend, elke werkdag tussen 9 en 19 uur.


Meer informatie