PILOOTPROJECT ZIN VOSSELAAR

Algemeen

Wens je meer info over het pilootproject of de verdere werking? Die vind je hieronder:

 


Startvergadering

In 2022 kwamen een 25-tal zorg- en welzijnsactoren uit Vosselaar een eerste keer samen. Samen luisterden ze naar de plannen van Vosselaar en Eerstelijnszone Kempenland. Daarna gingen ze samen aan de slag en dachten na over de praktische organisatie van het netwerk en toeleiding. Er groeiden enkele prachtige ideeën die verder werden uitgewerkt in werkgroepen. Twee van die ideeën waren: middagontmoetingen (beroepsoverstijgend) en ontmoetings- en uitwisselingsmomenten (beroepsspecifiek).

 

Het verslag en de getoonde presentatie kan je hier nog herbekijken.

 


Middagontmoetingen

Middagontmoetingen zijn in feite netwerkmomenten. Alle eerstelijnszorg- en welzijnsactoren actief of woonachtig te Vosselaar zijn dan welkom op een (lunch)ontmoeting. Telkens is de hele groep te gast bij een andere organisatie binnen het zorg- en welzijnslandschap in Vosselaar.  Op deze manier leert iedereen elkaar en de werking van de verschillende organisaties beter kennen. De middagontmoetingen kunnen ook in het lokaal bestuur van Vosselaar worden georganiseerd, waar dan bijvoorbeeld eerder gefocust wordt op uitwisseling tussen alle actoren.

 

Er werden 5 middagontmoetingen georganiseerd in Vosselaar. Alle informatie vind je hieronder.
Ontmoetings- en uitwisselingsmomenten

Ook ontmoetings- en uitwisselingsmomenten zijn in feite netwerkmomenten. Tijdens deze sessies komt één beroepsgroep samen om beroepsgroepsspecifieke thema’s te bespreken. Ook waren er telkens actoren van de sociale dienst aanwezig, omdat nauw contact tussen de sociale dienst en de actoren uit de eerste lijn vaak essentieel is in kader van aanmeldingen, personen met complexe problematieken of personen die moeilijk of niet worden bereikt.

 

Er vond een ontmoetings- en uitwisselingmoment plaats met de huisartsen en met de thuisverpleegkundigen. Deze informatie vind je hieronder.


Begin 2024 werd dit pilootproject volledig in handen genomen door het lokaal bestuur.

ELZ Kempenland blijft als partner uiteraard betrokken aan de zijlijn. Meer informatie kan je hier terugvinden.


13[1]
14[1]
15[1]
16[1]
7[1]
ZIN V thuisvpk
8[1]
9[1]