ONDERSTEUNDE INITIATIEVEN

Op deze pagina vind je initiatieven terug die Eerstelijnszone Kempenland ondersteunt.


Wat houdt 'ondersteunen' net in?


Dit betekent dat we het initiatief interessant vinden en aansluit bij de waarden van onze Eerstelijnszone. Het zijn initiatieven waar we gedragenheid aan willen geven. Het betekent ook dat we mee zullen inzetten op de bekendmaking van het initiatief, zodat bijvoorbeeld de implementatie in de regio goed verloopt. We doen dit zonder actief trekkerschap op te nemen. Het is dus geen eigen opdracht van onze eerstelijnszone.