TEKORTEN IN DE ZORG


ELZ Kempenland zet sterk in op de tekorten in de zorg.


Dit doen we projectmatig. Het project omvat ‘2 fases’. Voor fase 2 zijn we nog op zoek naar helpende handen uit de regio!

 

Interesse in fase 1 of 2 van ons project? Alle info vind je hier.

WEBINAR

Born in Belgium


Onze eerstelijnszone organiseerde in samenwerking met de mensen van Born in Belgium en het AZ Turnhout een webinar voor lokale besturen (en andere actoren) in onze regio.
In de webinar gingen we dieper in op het project, de werking in onze regio vanuit het AZ Turnhout én het belang van de lokale besturen.


Interesse in Born in Belgium of de webinar?

Alle informatie vind je hier terug.

BEWEGEN OP VERWIJZING

Verbreding verwijzers


Kiezen voor een actievere levensstijl? Dat wordt nog makkelijker. Want Bewegen Op Verwijzing breidt uit!

Vanaf nu kunnen niet alleen (huis)artsen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, maar ook podologen, ergo- en kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, apothekers, vroedvrouwen, diëtisten, psychologen en verpleegkundigen.


Meer info vind je op deze pagina.

BROCHURE 2023

Op weg naar een zorgzame zone

 

Onze eerstelijnszone ontwikkelde een informatiebrochure

Op weg naar een zorgzame zone”. In deze brochure leggen we uit welke weg we hebben gelopen vanaf 2017 t.e.m. 2023. Verder lichten we ook kort toe welke stappen we nog zullen nemen in de weg die we lopen naar een 'zorgzame zone'. 


De brochure vind je hier terug.

SOCIALE KAART

 

Op de vernieuwde Sociale Kaart kunnen professionelen en iedereen met een zorgvraag informatie terugvinden over zorgverleners of collectiviteiten. Je kan er de contactgegevens raadplegen of info over hun werking, doelgroep, openingsuren, erkenningen… opzoeken.


Vinden mensen jouw zorg al online?

Alle informatie vind je via volgende link.


Meer info vind je ook op onze pagina.NIEUWSBRIEF


Wist je dat Eerstelijnszone Kempenland een nieuwsbrief maakt? De brief staat vol met nieuwtjes over projecten, belangrijke feiten en activiteiten die interessant zijn voor eerstelijnszorg- en welzijnsactoren en lokale besturen.


Brand jij ook van nieuwsgierigheid? Schrijf je hier in.