EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG

Eerstelijnszone Kempenland neemt deel aan de werkgroep Ambulante Psychologische Zorg (vroeger: eerstelijnspsychologische zorg) getrokken door het Netwerk GGZ Kempen (volwassenen) en PANGG0-18 (kinderen & jongeren).

Je vindt alle juiste informatie op hun website.

Toolbox V!VEL


In samenwerking met Domus Medica, Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), FOD Volksgezondheid, Zorgnet Icuro en CAW zet VIVEL in op het versterken van de lokale interdisciplinaire samenwerking in het kader van de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

In navolging van het webinar van 28/6 verzamelde V!VEL alle info die je als zorg- en welzijnsprofessional helpt bij de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn op de VIVEL Academie in een toolbox. Deze bevat verder ook getuigenissen uit de praktijk.


Hoe ga je te werk?


Zo kom je te weten:

  • wat de RIZIV-Conventiepsychologische zorg in de eerste lijn en de rol van de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden hierin is
  • hoe je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg op de eerste lijn kan versterken


Doelgroep:

Alle (toekomstige) professionals binnen zorg & welzijn die betrokken zijn bij psychologische zorg in de eerste lijn.


Of neem een kijkje bij de veelgestelde vragen op de site van V!VEL achter deze link.