WAARVOOR STAAN WE?

Samen aan de slag rond jouw zorgnood!


De eerstelijnsactoren van ELZ Kempenland vzw zetten in op verbinding tussen alle actoren en burgers.

In het eerste beleidsplan plaatsen we de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal.

We zetten in op elkaar leren kennen. Warm doorverwijzen, daar staan we voor.


Eerstelijnszone Kempenland is een VZW.

Hieronder kan u onze statuten en intern regelement inkijken.