TEKORTEN IN DE ZORG - FASE 2


Naast de al eerder genomen acties voor huisartsen, was het duidelijk dat we nog verdere acties moeten ondernemen. Hiervoor zetten we het project 'tekorten in de zorg – fase 2' op, dat momenteel in de startblokken staat. We willen in dit project samen met alle beroepsgroepen zoeken naar quick wins op korte termijn én acties op lange en middellange termijn.


 

Workshop 1Workshop 2

Eind maart organiseren we i.s.m. Studio Dott. een tweede workshop. In deze workshop gaan we dieper in op de gevolgen die zorg- en welzijnsactoren nu ervaren door het tekort én hoe we dit kunnen aanpakken. Om de druk van de ketel te halen zijn de quick-wins onze eerste inzet.

 

De uitnodiging voor de workshop vind je hier.

 

Ben je zorg- of welzijnsactor in de regio en wil je mee nadenken of meer informatie? Stuur dan onze collega Sofie een mailtje! Inschrijven is verplicht.


Om dit heuse project in goede banen te leiden, ondersteunt Studio Dott. ons bij de uitwerking hiervan. Eind februari organiseerden we een eerste workshop, waar onze 4 clusters én verschillende beroepsgroepen samen hebben nagedacht over het verdere traject.