NETWERK 'STERKE START'BORN IN BELGIUM


1/5 van de zwangere vrouwen ervaart mentale problemen & 1/7 van de kinderen
wordt geboren in een kansarm gezin, maar 75% blijft onder de radar.
De Born in Belgium Pro-tool is een digitaal platform dat hulpverleners ondersteunt
in de begeleiding van kwetsbare gezinnen.


Hoe?


  • Door kwetsbaarheden in kaart te brengen en zorg op maat voor te stellen
  • Door het platform multidisciplinair, over de zorglijnen heen te gebruiken zodat samenwerkingen gefaciliteerd kunnen worden en dubbel werk vermeden
  • Door een overzicht te bieden van de betrokken hulpverleners
  • Door doorverwijzingen te ondersteunen dankzij de integratie van de Sociale Kaart
  • Door gratis dagtraining aan te bieden ‘Niet stigmatiserend screenen naar psychosciale kwetsbaarheden’


De tool wordt gratis aangeboden door het RIZIV.


In onze regio


Het AZ Turnhout ging in het voorjaar 2023 van start met de Born in Belgium Pro-tool in samenwerking met heel wat eerstelijnspartners uit de regio (o.a. Kind en Gezin, I-Mens, Wit-Gele Kruis, Familiehulp, lokale besturen, huisartsen, CKG …).
Een warme oproep aan elke hulpverlener die begeleiding biedt aan kwetsbare gezinnen. Ieder speelt binnen zijn expertise een belangrijke rol in dit verhaal. Samen kunnen we nog meer inzetten op preventie en, voordat de baby geboren wordt, het gezin voorzien van de nodige ondersteuning.


Verder organiseerde ELZ Kempenland in samenwerking met de mensen van Born in Belgium en het AZ Turnhout een webinar met meer informatie over de huidige werking (update maart 2024) in onze regio. Deze info vind je hieronder!


Algemeen


Interesse? Neem contact op met de Born in Belgium-professionals

Meer info? Bekijk hun website of volg vrijblijvend één van hun webinars.


In opmaak. Meer info volgt snel!


Benieuwd? Schrijf je in voor ons symposium 'Sterke Start' op 6 juni 2024! Alle informatie vind je hier