'STERKE START'


In de regio van ELZ Kempenland is het netwerk ‘Sterke Start’ ontstaan in 2024. De geschiedenis over het ontstaan van dit netwerk vind je terug onder ‘Born in Belgium’ bij 'Werking in onze regio'. Daaronder, bij ‘Het netwerk Sterke Start’ vind je alle informatie terug over ons huidige netwerk.
Born in Belgium


Wat is Born in Belgium?

1/5 van de zwangere vrouwen ervaart mentale problemen & 1/7 van de kinderen
wordt geboren in een kansarm gezin, maar 75% blijft onder de radar.
De Born in Belgium Pro-tool is een digitaal platform dat hulpverleners ondersteunt
in de begeleiding van kwetsbare gezinnen.Hoe?

  • Door kwetsbaarheden in kaart te brengen en zorg op maat voor te stellen
  • Door het platform multidisciplinair, over de zorglijnen heen te gebruiken zodat samenwerkingen gefaciliteerd kunnen worden en dubbel werk vermeden
  • Door een overzicht te bieden van de betrokken hulpverleners
  • Door doorverwijzingen te ondersteunen dankzij de integratie van de Sociale Kaart
  • Door gratis dagtraining aan te bieden ‘Niet stigmatiserend screenen naar psychosciale kwetsbaarheden’


De tool wordt gratis aangeboden door het RIZIV.Werking in onze regio

Het AZ Turnhout ging in het voorjaar 2023 van start met de screening van zwangere vrouwen a.d.h.v. de Born in Belgium Pro-tool. Er werd in samenwerking met heel wat partners uit verschillende lijnen uit de regio (o.a. Kind en Gezin, I-Mens, Wit-Gele Kruis, Familiehulp, lokale besturen, huisartsen, CKG …) een netwerk gevormd waarbij er regelmatig overlegmomenten werden georganiseerd en waar we samen bekijken hoe we de werking en het ‘warm doorverwijzen’ kunnen optimaliseren in alle lijnen van de zorg in de regio van ELZ Kempenland. Dit netwerk werd later ‘gedoopt’ tot het netwerk “Sterke Start”. Meer info vind je hieronder bij ‘Het netwerk Sterke Start’.

 

ELZ Kempenland organiseerde i.s.m. de mensen van Born in Belgium, ter verduidelijking van deze screeningstool, in maart 2024 een webinar. De webinar en extra toelichting van Dr. Magali Verheecke vind je hieronder.


Meer info?


Interesse? Neem contact op met de Born in Belgium-professionals

Meer info? Bekijk hun website of volg vrijblijvend één van hun webinars.


Het netwerk 'Sterke Start'

‘Samen voor een Sterke Start’


Wat is het netwerk 'Sterke Start'?

Zoals je hierboven bij 'Werking in onze regio’ al kon lezen, werd de (samen)werking
aanvullend op de screening met de Born in Belgium-PRO-tool al snel een grote groep
van verscheidene actoren met één gezamenlijk doel voor ogen: prenataal reeds zorgen
voor een voldoende brede zorg en ondersteuning voor de zwangere vrouw, het gezin en
vooral ook het nog ongeboren kind.  Dit netwerk en zijn samenwerking werd in 2024
‘gedoopt’ tot het netwerk “Sterke Start”.


In onze regio worden zwangere vrouwen in het ziekenhuis gescreend aan de hand van de Born in Belgium-PRO-tool. Bij het blootleggen van kwetsbaarheden, kan de zwangere vrouw toegeleid worden tot het netwerk ‘Sterke Start’ en zo sneller en beter ondersteund worden. Toeleiding tot het netwerk ‘Sterke Start’ kan echter op verschillende manieren. Zo kunnen ook andere partners uit de verschillende lijnen kwetsbaarheden detecteren bij zwangere vrouwen (al dan niet a.d.h.v de Born in Belgium-PRO-tool). Deze partners kunnen de zwangere vrouwen dan ook ondersteunen door hen de weg te wijzen binnen onze netwerk ‘Sterke Start’.Wat doen we met dit netwerk?

Met dit netwerk aan diverse partners organiseren tot op heden verschillende zaken:

  • Uitwisselingsessies: er worden jaarlijks een 2- tot 3-tal uitwisselingssessies georganiseerd met alle geïnteresseerde partners. Tijdens deze sessies wisselen we uit waar we tegenaan lopen (bij screening, doorverwijzingen,...) en welke acties we eventueel moeten nemen om dit te optimaliseren.
  • Werkgroepen: in de werkgroepen gaan een kleiner aantal aan actoren samen nadenken over bijvoorbeeld de optimalisatie van doorverwijzingen binnen één thematiek, denk maar aan de ‘psychosociale kwetsbaarheden’ of ‘huisvestiging’. Deze werkgroepen worden voorbereid door een ‘centrale denktank’, waar ELZ Kempenland o.a. ondersteunt in de organisatie en het samenbrengen van de juiste partners. Ook rond het symposium (zie verder) engageerde een kleine werkgroep zich omtrent de organisatie hiervan. 
  • Symposium: in 2024 zetten we met de partners ook een symposium op poten. Dit symposium had als doelstelling om de brede achterban te informeren over de huidige werking en een terugblik op het één jaar screening met de Born in Belgium-PRO-tool, maar ook om nóg meer draagvlak te creëren en het netwerk uit te breiden.Symposium 'Sterke Start'

Was je er niet bij maar toch interesse? Je vindt de slides hieronder terug. 

Wie maakt deel uit van dit netwerk?

Tot op heden nemen 20 organisaties (of specifieke diensten) deel aan het netwerk. Je vindt de organisaties/diensten én hun rollen binnen dit netwerk terug via volgende knop.

Meer info?

Wil je deelnemen aan dit netwerk of wens je meer informatie? Neem contact op met ons netwerk via info@elzkempenland.be.