CLUSTERS


Een cluster is een afvaardiging van een bepaald domein binnen de zorg- en welzijnssector.
Binnen een eerstelijnszone kan je volgend clusters onderscheiden:

  • Cluster Zorg: bv. huisarts, psycholoog, kinesist, logopedist, …
  • Cluster Welzijn: bv. thuiszorg, OCMW, CAW, Diensten Maatschappelijk Werk (DMW), ...
  • Cluster Lokale besturen: bv. gemeente, schepen van gezondheid, ambtenaren, …
  • Cluster Personen met een Zorg- en/of Ondersteuningsnood (PZON): bv. mantelzorger, vrijwilliger,…