Mijn bezoek aan het vaccinatiecentrum

V. Hoe verloopt een vaccinatie in het vaccinatiecentrum?


De totale doorlooptijd van een vaccinatie bedraagt ongeveer 30 minuten. Hieronder lees je hoe jouw bezoek aan het vaccinatiecentrum zal verlopen:

 

 • Temperatuur meten: Als je aankomt bij het vaccinatiecentrum, wijzen stewards je de weg op de parking. Je volgt de signalisatie naar de inkom van het vaccinatiecentrum. Je gaat in de wachtrij staan die het nummer draagt dat je op jouw uitnodiging vindt. Daar meet een medewerker je temperatuur.
 • Registratie: Je registreert je aan de inkombalie. De onthaalmedewerker controleert jouw identiteitsgegevens. Vervolgens word je begeleid naar één van de administratieve ruimtes.
 • Gesprek: De onthaalmedewerker overloopt samen met jou je medische voorgeschiedenis en geeft uitleg over het vaccin en de mogelijke bijwerkingen. Als er van jouw vaccin een tweede dosis nodig is, wordt daarvoor ineens een afspraak vastgelegd.
 • Vaccinatie: Een steward begeleidt je naar de vaccinatieruimte. Draag gemakkelijke, losse kledij zodat je je bovenarm snel kan ontbloten. Een verpleegkundige vaccineert je
 • Kwartiertje rusten en vertrek: Nadat je je spuitje hebt gekregen, mag je een kwartiertje rusten. Een medewerker houdt in de gaten of je last hebt van bijwerkingen en er is altijd een arts in de buurt. Na een kwartiertje kun je vertrekken.


V. Wat neem ik mee naar het vaccinatiecentrum?


 • Jouw uitnodiging
 • Een mondmasker
 • Jouw identiteitskaart

 

V. Wat wordt er van mij verwacht in het vaccinatiecentrum?


 • We vragen je om een mondmasker te dragen tijdens de volledige duur van jouw bezoek aan het vaccinatiecentrum.
 • Neem jouw uitnodiging en identiteitskaart mee.
 • Draag gemakkelijke en losse kledij zodat je bovenarm snel ontbloot kan worden voor het toedienen van het vaccin.
 • Volg ter plaatse de instructies en de signalisatie.
 • Voel je je ziek, zit je in quarantaine of in thuisisolatie op de dag van jouw afspraak? Kom dan niet naar het vaccinatiecentrum. Je kunt een nieuwe afspraak maken.


Meer info over het maken van een nieuwe afspraak verneem je hier binnenkort.


V. Zoveel volk dat samen gevaccineerd wordt. Is dat wel veilig? En moet ik er lang aanschuiven?


Bij het inrichten van de vaccinatiecentra is rekening gehouden met circulatiestromen zodat bezoekers op een veilige afstand van elkaar kunnen blijven. De afspraken worden zo gemaakt dat wachttijden minimaal zijn en er een vlotte doorstroming is. Daarnaast is er ook aandacht voor voldoende ventilatie in het vaccinatiecentrum.


Daarnaast is er ook aandacht voor voldoende ventilatie in het vaccinatiecentrum.

 

V. Kunnen we met het hele gezin op hetzelfde moment een vaccin ontvangen?


Wanneer je wordt gevaccineerd, hangt af van je leeftijd, je beroep en je gezondheidssituatie. Deze volgorde wordt bepaald door de hogere overheid.

Rekening houdend met bovenvermelde factoren is het dus mogelijk dat leden van hetzelfde gezin op een ander moment het vaccin toegediend zullen krijgen.


Of gezinsleden van dezelfde prioriteit op hetzelfde moment kunnen worden uitgenodigd, wordt nog onderzocht.


V. Hoe toegankelijk is het vaccinatiecentrum?


Voor minder mobiele personen zijn er parkeerplaatsen gereserveerd dichtbij de ingang. In het centrum zijn rolstoelen beschikbaar. Als rolstoelgebruiker hoef je dus geen aparte ingang te nemen. Mensen die slecht horen, mogen in de rij gaan staan waar hun hoorapparaat de signalen van een ringleidingsysteem kan opvangen, zodat ze de instructies duidelijk kunnen verstaan. Extra hulp is uiteraard steeds beschikbaar. Hiervoor kun je één van de medewerkers aanspreken.

Er zijn openbare toiletten aanwezig. Het sanitair en alle materialen worden na elk gebruik ontsmet. 


V. Zijn er ter plaatse rolstoelen beschikbaar? 


In elk vaccinatiecentrum voorzien we ook extra rolstoelen. Is het voor jou moeilijk om lange tijd recht te staan, dan kun je gebruik maken van deze rolstoelen. Hiervoor kun je eveneens één van de medewerkers aanspreken.

 

V. Kan ik een afwezigheidsattest voor het werk krijgen op de dag dat ik gevaccineerd word?


Werknemers die zich laten vaccineren, zullen daar betaald 'vaccinatieverlof' voor kunnen opnemen. Vakbonden en werkgevers bereikten daarover een akkoord. De periode mag wel maar zo lang duren als nodig is om het spuitje te laten zetten.

De werkgever kan de afwezigheid niet weigeren, maar de werknemer moet wel een aantal voorwaarden vervullen. Zo moet hij of zij onmiddellijk het tijdslot van de vaccinatie delen met de werkgever. De uitnodiging en bevestiging van de afspraak dienen als bewijs. Het vaccinatieverlof geldt tot eind dit jaar en kan worden verlengd tot 1 juli volgend jaar.

 

V. Moet ik toestemming voor vaccinatie geven voor een wilsonbekwaam familielid?


Net zoals bij andere vaccinaties moet voor een wilsonbekwaam persoon de toestemming worden gegeven door één van de volgende personen: 


 • de houder van een zorgvolmacht
 • de wettelijk vertegenwoordiger (als de houder van een zorgvolmacht niet beschikbaar is)
 • de behandelende huisarts (indien geen van bovenstaande beschikbaar is) 
 • de coördinerend en raadgevend arts (indien geen van bovenstaande beschikbaar is).


Bij onenigheid in de familie over de beslissing is het aan te raden om de beslissing schriftelijk te documenteren. 

 

V. Kunnen grens en seizoensarbeiders ook een vaccinatie krijgen?


 • Iedereen die in België gedomicilieerd is, kan zich in België laten vaccineren.
 • Wie een economische activiteit uitoefent in België, maar in het buitenland woont, krijgt in de gemeente waar hij werkt een BIS-nummer en kan dan gevaccineerd worden.
 • Voor bepaalde moeilijk bereikbare groepen zal men via respectieve NGO’s te werk gaan (bv. daklozen).
 • Voor buitenlanders die in België werken worden momenteel oplossingen gezocht en afspraken gemaakt, ook met de buurlanden.


V. Ik heb assistentie nodig: moet ik dat van tevoren aanvragen?


Nee, je hoeft dit niet van tevoren aan te vragen.

Heb je hulp nodig?


 • In het vaccinatiecentrum zijn er medewerkers die je helpen tijdens jouw bezoek. Spreek bij aankomst in het vaccinatiecentrum een medewerker aan, zodat we iemand kunnen voorzien om je te begeleiden.


Het is ook mogelijk om je tijdens het bezoek in het vaccinatiecentrum te laten vergezellen door een mantelzorger (maximaal één begeleider).

 

V. Krijg ik ‘een bewijs’ als ik gevaccineerd ben?


Momenteel zijn er geen afspraken rond de noodzaak om een vaccinatiebewijs te hebben om bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals reizen.

Je kan via mijngezondheid.be steeds je vaccinatiegegevens nakijken. Ook die van de COVID-19- vaccinatie. Je kan dit document afprinten, maar dit heeft niet de officiële waarde van een vaccinatiebewijs.


Er wordt momenteel binnen Europa bekeken hoe zo’n vaccinatie-attest voor COVID-19 er moet uitzien en hoe je dit kan krijgen. Van zodra dit duidelijk is, wordt dit gecommuniceerd. Mogelijks is een afdruk van mijngezondheid.be voorlopig voldoende voor jouw werkgever, maar niet voor een verplaatsing naar het buitenland.


V. Ik verhuis. Moet ik naar een ander vaccinatiecentrum?


Het vaccinatiecentrum waar je gevaccineerd zal worden, wordt bepaald aan de hand van je domicilieadres. Afhankelijk van de snelheid waarmee de lokale besturen deze domiciliewijziging doorvoeren en de timing van de vaccinatie zal je ofwel in het vaccinatiecentrum van je oorspronkelijke woonplaats gevaccineerd worden, ofwel in het vaccinatiecentrum van je nieuwe woonplaats.


V. Wat met grensbewoners die binnenkort verhuizen?


Hierover hebben we momenteel geen duidelijkheid. Later volgt hierover meer info.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren