Informatie over het vaccin

V. Wanneer krijg ik mijn vaccin?


Wanneer je wordt gevaccineerd, hangt af van je leeftijd, je beroep en je gezondheidssituatie. Deze volgorde wordt bepaald door de hogere overheid.

  

 • In de eerste fase kregen bewoners en personeel in woonzorgcentra een vaccin. Daarna werd gestart met het inenten van het ziekenhuispersoneel, de huisartsen, bewoners en personeel van andere collectieve zorgvoorzieningen.
 • In de tweede fase komen alle 65-plussers aan de beurt. Daarop volgen de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Ook mensen met essentiële beroepen komen aan de beurt (politie).
 • In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komt de rest van de volwassen bevolking aan de beurt. Iedereen jonger dan 18 jaar ontvangt voorlopig geen vaccin.


Het volledige tijdsschema vind je op de website van laatjevaccineren.


Je krijgt op tijd een persoonlijke uitnodiging. Het tijdstip wanneer je een uitnodiging ontvangt, hangt af van jouw leeftijd en of je tot een bepaalde risicogroep behoort en de beschikbaarheid van de vaccins. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van je woonplaats. 

 

V. Is vaccinatie gratis? 


Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis. 

 

V. Is het vaccin verplicht?


Nee, je bent niet verplicht om je te laten vaccineren. Als je de uitnodiging voor jouw vaccin weigert, kom je achteraan in de rij, na alle mensen die wel ingaan op hun uitnodiging.


We raden je wel aan om een vaccin te nemen. Vaccinatie is onze belangrijkste troef om deze pandemie achter ons te laten en terug te kunnen genieten van onze vrijheid en sociale contacten. Wij roepen daarom op om je te laten vaccineren wanneer dit mogelijk is. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar!  


Door in te zetten op vaccinatie willen we groepsimmuniteit nastreven. Groepsimmuniteit wil zeggen dat een voldoende grote groep mensen weerstand heeft opgebouwd tegen het virus. Hierdoor kan het virus zich niet meer zo eenvoudig verspreiden. Pas als meer dan 70 % van de bevolking is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan. 

 

V. Hoe werkt het coronavaccin?


Vaccins werken door het immuunsysteem van een persoon (de natuurlijke afweer van het lichaam) te stimuleren en voor te bereiden om een bepaalde kiem te herkennen en zich tegen die kiem of infectieziekte te verdedigen. Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je immuunsysteem het virus en - omdat het al voorbereid is om het virus aan te vallen - beschermt het je tegen het virus. 


Wil je de juiste werking van een vaccin schematisch zien? Klik dan hier.

 

V. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?


Neen. Nadat je een uitnodiging hebt ontvangen, krijg je het vaccin toegediend volgens de aanleveringen. Je kunt dus niet kiezen uit de verschillende vaccins. De medewerkers van het callcenter kunnen bij jouw afspraak enkel een tijdstip inplannen en hebben geen invloed op de keuze van het vaccin.


De vaccins worden aangeboden aan beroepsgroepen, risicogroepen en leeftijdsgroepen in functie van de kenmerken en beschikbaarheid van de vaccins. Elk type vaccin dat in de Belgische vaccinatiecampagne gebruikt wordt, is veilig bevonden en goedgekeurd. De Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) waken over de doeltreffendheid, kwaliteit en veiligheid van de vaccins.

 

V. Waarom zou ik mij laten vaccineren?

 

Met de start van de vaccinaties zetten we een volgende stap om onze inwoners te beschermen tegen het coronavirus. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en kan levens redden. Vaccinatie is onze belangrijkste troef om deze pandemie achter ons te laten en terug te kunnen genieten van onze vrijheid en sociale contacten. Wij roepen daarom op om je te laten vaccineren wanneer dit mogelijk is. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar!  

 

Door in te zetten op vaccinatie willen we groepsimmuniteit nastreven. Groepsimmuniteit wil zeggen dat een voldoende grote groep mensen weerstand heeft opgebouwd tegen het virus. Hierdoor kan het virus zich niet meer zo eenvoudig verspreiden.

 

V. Moet ik na mijn vaccinatie de coronamaatregelen nog volgen?


Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen. Een versoepeling zal stap voor stap gebeuren. Iedereen kan niet op hetzelfde moment worden gevaccineerd. Zolang er nog veel mensen gevaccineerd moeten worden, blijft er een risico op nieuwe golven. De coronamaatregelen blijven dus nog altijd van kracht. Pas als iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren en er voldoende mensen beschermd zijn, kunnen we de maatregelen loslaten en ons vertrouwde leven terug oppikken. 

 

V. Krijg ik als risicopatiënt voorrang?


Behoor je tot een risicogroep, dan kom je aan de beurt vlak na de 65-plussers. Momenteel schat men in dat dat in april zal zijn. Wanneer het jouw beurt is, zal je een uitnodiging tot vaccinatie ontvangen. De vaccinatie zelf zal doorgaan in een vaccinatiecentrum in jouw buurt.


De volgorde van vaccineren vind je op www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren.


V. Hoe kan ik weten of ik een risicopatiënt ben?


Na advies van de Hoge Gezondheidsraad zijn er lijsten opgemaakt van risicopatiënten met een onderliggende aandoening. Het gaat over personen die bij een besmetting met het coronavirus meer kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen. Behoor je tot onderstaande groep van risicopatiënten, dan zal je huisarts dit overmaken aan de bevoegde instantie. Daarna ontvang je een uitnodiging om je te laten vaccineren. 

 

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:


 • chronische luchtwegaandoeningen  
 • chronische hart- en vaatziekten  
 • obesitas  
 • suikerziekte  
 • chronische zenuwaandoeningen  
 • dementie  
 • kanker (met tumoren)  
 • verhoogde bloeddruk


Patiënten van 18 tot 64 jaar met: 


 • hematologische kanker (leukemie bvb.)
 • chronische nierziekten
 • chronische leverziekten
 • syndroom van Down  
 • transplantatiepatiënten (ook op wachtlijst)  
 • verstoord immuniteitssysteem  
 • hiv  
 • zeldzame aandoening 


De mutualiteiten beschikken over de nodige gegevens van mensen met deze aandoeningen. Die gegevens zullen worden aangevuld met informatie van de huisartsen. Zo zal er een concrete lijst worden samengesteld.


V. Is er een lijst van personen met een essentieel beroep die sneller een vaccin krijgen?


Er komt geen lijst meer van essentiële beroepen die na de ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen en zorgverleners voorrang zouden krijgen. De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk had geadviseerd om geen onderscheid tussen beroepen te maken en dat advies volgt de Vlaamse regering. Er wordt enkel nog een uitzondering gemaakt voor politieagenten die interventies moeten doen. Zij zullen dus wel eerder ingeënt worden.


V. Wat bepaalt of je als 65-jarige wordt beschouwd? Je geboortejaar of je exacte geboortedatum?


Of je als 65-jarige wordt beschouwd - en je dus nog net bij de categorie ‘65-plus’ hoort die vanaf maart wordt gevaccineerd - hangt af van je geboortejaar. Iedereen van het jaar 1956 of eerder hoort daar dus bij, ook als je bijvoorbeeld in maart nog 64 bent. 


V. Wat moet ik doen als ik bijwerkingen zou krijgen na toediening van het vaccin?


De meest voorkomende bijwerkingen van de coronavaccins zijn een pijnlijke en soms wat gezwollen (rode) plek op je arm daar waar je geprikt bent, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Soms kan je ook last hebben van gezwollen lymfeklieren. Deze klachten zijn meestal licht tot matig en ontstaan binnen een paar dagen na vaccinatie. Na de tweede vaccinatie hebben meer mensen klachten dan na de eerste vaccinatie. Dit soort bijwerkingen zijn geen reden om de tweede vaccinatie niet te nemen.


Krijg je na vaccinatie last van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld?


 • Verwittig je huisarts als je ernstige of aanhoudende bijwerkingen ervaart.
 • Meld de bijwerkingen aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dit doe je via deze website. Experten van het FAGG evalueren die bijwerkingen. Zo kan het FAGG actie ondernemen waar nodig. Bijvoorbeeld door de bijsluiter aan te passen of zorgverleners te waarschuwen.


V. Werkt het vaccin? Hoe lang? Ook tegen varianten? Wat als ik zwanger ben…

 

Heb je algemene vragen over de vaccins? Neem dan een kijkje op: