Info voor zorgverleners

V. Ik ben huisarts en heb patiënten uit Eerstelijnszone Kempenland die ik wil aanmelden voor een thuisvaccinatie, een inhaalvaccinatie of de reservelijst van hoogrisicopatiënten jonger dan 65 jaar.


De volgende prioritaire groep die zal uitgenodigd worden, zijn de hoogrisicopatiënten jonger dan 65 jaar.

Omdat we met een algemene reservelijst startten waar we de huidige 65plussers kunnen uitfilteren om eerst op te bellen, willen we huisartsen ook de kans geven om hun hoogrisicopatiënten aan ons door te geven.


Via dit formulier kan de huisarts bovendien aangeven wie er in aanmerking komt voor thuisvaccinatie.

En tot slot gebruiken we dit formulier ook voor de inhaalvaccinaties voor de gevaccineerden via residentiële zorginstellingen waarbij een tweede vaccin door omstandigheden niet doorging.


Dat kan via deze link, en dus enkel door een huisarts, niet door de patiënt zelf. Huisartsen krijgen de juiste informatie hierover via HVRT.

V. Ik ben zorgverlener van de Eerstelijnszone Kempenland. Wanneer en waar kan ik mij laten vaccineren?


De eerstelijnszorgprofessionals van ELZ Kempenland worden sinds 23 februari gevaccineerd in de vaccinatiecentra in Weelden en Turnhout. Je zal persoonlijk worden uitgenodigd om je aan te melden in een vaccinatiecentrum. Die uitnodiging komt per brief en in je e-box. Als we over je e-mailadres beschikken, komt de uitnodiging ook via die weg.


Het gaat om:

 

 • de huisartsen;
 • thuisverpleegkundigen en thuisverzorgenden;
 • verzorgenden van de diensten voor gezinszorg; 
 • bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die hoogrisico patiëntencontact hebben, namelijk neus-keel-oor, pneumo & pediatrie; 
 • tandartsen en mondhygiënisten;
 • het personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra; 
 • de medewerkers van de overheid en de het lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen.  

 

Daarnaast zijn er nog vele andere zorgverleners en welzijnswerkers met patiëntencontacten en belangrijke zorg- en dienstverlening. Er is door het agentschap Zorg en Gezondheid een lijst opgesteld van een 80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook gevaccineerd moeten worden. Deze lijst is terug te vinden op www.laatjevaccineren.be. Zij zullen na het frontliniepersoneel uit de eerste lijn uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Een precieze timing is daarvoor vandaag nog niet gekend.


Meer info vind je op de website laatjevaccineren.be.


V. Sta ik als zorgverlener op de lijst?


Raadpleeg de online tool 'Sta ik op de lijst?' om na te gaan of je als zorgverlener opgenomen bent op de lijst van een beroepsgroep die prioritair gevaccineerd wordt.


V. Ik ben zorgverlener en krijg een vaccin via mijn werk. Moet ik dit doorgeven?


Nee, dit is niet nodig. Elke vaccinatie in België, of ze nu in een woonzorgcentrum, ziekenhuis of vaccinatiecentrum is afgenomen, wordt onmiddellijk geregistreerd. Zo hebben we altijd een overzicht van de vaccinaties. 

 

V. Ik ben mantelzorger of PAB-assistent. Wanneer ontvang ik een vaccin?


 • Mantelzorgers of PAB-assistenten (Persoonlijk Assistentie Budget) die in een zorgvoorziening werken, of die werken via een rechtstreekse taken- of arbeidsovereenkomst.

 • Als je privé als mantelzorger of PAB-assistent werkt, dan ontvang je een vaccin samen met de rest van de brede bevolking.


V.Ik ben zorgverlener en wil komen helpen in de vaccinatiecentra. Onder welke werkomstandigheden/statuten kan ik komen werken?


 • Arts: Raadpleeg hier de fiche met de verschillende werkomstandigheden/statuten voor artsen.
 • Apotheker: Raadpleeg hier de fiche met de verschillende werkomstandigheden/statuten voor apothekers.
 • Verpleegkundige/paramedici: Raadpleeg hier de fiche met de verschillende werkomstandigheden/statuten voor apothekers.