Info voor personeel, vrijwilligers en stagiairs

V. Ik wil helpen in het vaccinatiecentrum, waar meld ik me aan?

Als je wil helpen als vrijwilliger in de vaccinatiecentra, dan kun je je aanmelden via het formulier op de website van ELZ Kempenland.


V. Ik heb me reeds aangemeld, maar heb nog niets vernomen. Wat moet ik doen?

 

Tijdens de eerste weken zal er slechts met een beperkt aantal vrijwilligers/medewerkers gewerkt worden. Dit is afhankelijk van de leveringen van de vaccins.


Vrijwilligers/medewerkers krijgen toegang tot de online planningstool via een zelf aangemaakte account. Het is belangrijk dat jouw account volledig in orde is. Kijk dus goed na of al jouw gegevens ingevuld zijn. Bij het inloggen geeft het systeem Beeple aan welke velden je eventueel nog moet aanvullen. Mocht dit alsnog niet lukken, neem dan contact op via planning@elzkempenland.be.


Vanaf het moment dat er nieuwe data voor vaccinatie bekend zijn, wordt de planning in deze tool opengezet. Voorlopig is dit dag per dag en nog niet voor een langere periode. Geregistreerde vrijwilligers/medewerkers waarvan de account volledig in orde is, worden hiervan verwittigd via e-mail. Je kunt jezelf vervolgens inschrijven op de momenten en data die zijn vrijgegeven. Je kunt dus zelf aangeven wanneer je kan en wanneer niet.

V. Welke taken kan je als vrijwilliger uitvoeren?


Volgende functies kunnen vrijwilligers invullen:


Niet-medisch/verpleegkundige taken:


 • Parkeerwachter: onthaal op de parking, begeleiding van mensen met een extra nood zoals rolstoelgebruikers of mensen met een visuele beperking…
 • Onthaalstewards: meten van de temperatuur van bezoekers, zorgen dat mensen voldoende afstand houden, nakijken of iedereen de handen ontsmet…
 • Onthaalmedewerkers: registratie van bezoekers, controleren of ze een afspraak hebben (onthaalmedewerkers hebben geen medisch of paramedisch diploma nodig).
 • Onthaalsteward wegwijs: de steward die de bezoeker doorverwijst naar anamnese.
 • Onthaalsteward vaccinatie: helpt de mensen met aan-en uitkleden als dat nodig is, ontsmet stoelen.

 

Medisch/verpleegkundige functies (medisch/verpleegkundig of paramedisch diploma is noodzakelijk afhankelijk van de functie):


 • Anamnese: je neemt de medische vragenlijst af van de bezoeker.
 • Voorbereider: je bereidt de vaccins voor in samenwerking met de farmaceutisch expert.
 • Vaccinator: je dient de vaccins toe bij de bezoekers.
 • Observator: na de vaccinatie toekijken of er bij de klanten geen bijwerkingen optreden, ontsmetten van stoelen, beantwoorden van vragen (observators moeten een medische achtergrond hebben).

 

Apothekers die mee willen werken kunnen zich best melden bij Lut Robbrechts (Turnhout) of Gert Geerts (Weelde). Artsen kunnen zich aanmelden via de online planningstool.


V. Hoeveel uren mag ik werken als vrijwilliger?


Wie als vrijwilliger aan de slag is in een vaccinatiecentrum, zal tot eind dit jaar kunnen rekenen op een onkostenvergoeding van maximaal 3.541 euro. Dit werd op vrijdag 2 juli door de ministerraad beslist.


Concreet betekent deze beslissing dat vrijwilligers 100 dagen in de vaccinatiecentra kunnen werken, zonder dat ze hun vergoeding verliezen.


V. Word ik gevaccineerd als ik kom helpen of werken in het vaccinatiecentrum?


Ja. Wanneer je een vaccin krijgt, hangt af van welke taak je uitvoert en in welke mate je je engageert. Voor de vaccinatie van het personeel en de vrijwilligers die in het vaccinatiecentrum actief zijn, is er een stappenplan opgemaakt. Uiteraard is dit alles onder voorbehoud van levering van voldoende vaccins.


 • Prioriteit gaat uit naar diegenen die in rechtsreeks en nauw contact komen met de te vaccineren persoon. Dit zijn de verpleegkundigen en de arts.
 • Het personeel en de vrijwilligers die zich in voldoende mate engageren zullen de kans krijgen zich te laten vaccineren binnen de wettelijke kaders die door de overheid zijn vastgesteld.
 • Vaccinatie van vrijwilligers/medewerkers gebeurt in het vaccinatiecentrum van tewerkstelling en niet in het vaccinatiecentrum waar je woont.

V. Krijg ik een opleiding als medewerker van een vaccinatiecentrum?


Voor de verschillende rollen in het vaccinatiecentrum hebben we functieprofielen en draaiboeken opgemaakt. Je zal deze info krijgen van tevoren krijgen.


In specifieke gevallen worden ook opleidingen of handleidingen voorzien (vb. opleiding Doclr, stockbeheer, planningstool).


V. Ik gaf mijn beschikbaarheid (tot en met augustus) door via de planningstool, wat als er ondertussen toch nog iets wijzigt?


Alle gescreende vrijwilligers zullen een mail ontvangen zodat ze via een account toegang krijgen tot de planningstool. Je kan jezelf inschrijven op de momenten die worden vrijgegeven. Je kan dus zelf aangeven of je wel of niet kan. Van zodra je gepland staat gaan we ervan uit dat je aanwezig zal zijn. Indien je door omstandigheden toch niet aanwezig kan zijn zal je de verantwoordelijke van de planning hiervan op de hoogte moeten brengen.


V. Kan ik mijn stage doen in een vaccinatiecentrum?


Er zijn afspraken gemaakt met Thomas More, campus Turnhout en met HIVSET om studenten/leerlingen in te zetten in de vaccinatiecentra met een stage-overeenkomst. Wil je je stage doen in een vaccinatiecentrum, dan dien je contact op te nemen met jouw school.


Je kan je ook daarbuiten engageren als niet-medisch geschoold personeel. Als student zorgkundige is het wel mogelijk om een rol als observator op te nemen.


De stage moet altijd via schoolinstelling verlopen.

 

V. Ik kom helpen als stagiair. Hoe word ik geïnformeerd?


Je krijgt informatie via de school waaraan je verbonden bent, zowel over de inhoud en de planning van jouw stage als over jouw stage-overeenkomst.