Algemene info over de vaccinatiecentra

V. Waar moet ik me laten vaccineren?


Binnen de Eerstelijnszone Kempenland zijn er twee vaccinatiecentra: de site van Open Manufacturing Campus (oude Philips-site) in Turnhout en het domein van de vroegere NAVO-hallen in Weelde-Statie. Deze locaties werden bepaald op basis van organisatorische en logistieke redenen.

 

De Eerstelijnszone Kempenland bestaat uit tien gemeenten. Hieronder vind je terug waar de inwoners van de verschillende gemeenten zich kunnen laten vaccineren:
V. Kan ik naar een ander vaccinatiecentrum dichter in mijn buurt?


Nee. De Vlaamse overheid heeft de eerstelijnszones opgelegd om maximaal twee vaccinatiecentra te voorzien. Deze locaties zijn vastgelegd op basis van organisatorische en logistieke redenen. ELZ Kempenland heeft gekozen voor één vaccinatiecentrum in Turnhout en één in Weelde. Deze locaties zijn verspreid over de hele zone. Alle inwoners van de verschillende gemeenten hebben zo binnen de zone een vaccinatiecentrum op redelijke afstand. Omdat de Eerstelijnszone Kempenland qua oppervlakte één van de grootste eerstelijnszones van Vlaanderen is, zijn de afstanden voor sommige inwoners iets groter dan in andere eerstelijnszones.

 

Alle inwoners van dezelfde gemeente moeten naar hetzelfde vaccinatiecentrum. Inwoners van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar kunnen zich laten inenten in het vaccinatiecentrum op de Open Manufacturing Campus (oude Philips-site) in Turnhout. Inwoners van Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel kunnen terecht in het vaccinatiecentrum in Weelde-Depot.

 

Als inwoner van een gemeente binnen de Eerstelijnszone Kempenland is het niet mogelijk om je te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum van een andere eerstelijnszone.

 

Voor personen die minder mobiel zijn en niet op de bestemming geraken, is er een oplossing. Hierover vind je meer info in de rubriek ‘Hoe geraak ik er’.


V. Kan ik mezelf inschrijven op een reservelijst voor de vaccinaties?


Om vaccins niet verloren te laten gaan, legt ELZ Kempenland een reservelijst aan. Met de reservelijst vullen we de afspraken in van inwoners die hun afspraak hebben geannuleerd of niet kwamen opdagen.


Opgelet, er zijn spelregels:

  • Iedereen kan zich inschrijven, maar we filteren op leeftijd en houden rekening met de prioritaire groepen opgelegd door de overheid. Houd er dus rekening mee dat een inschrijving op de reservelijst GEEN garantie biedt dat je ook effectief eerder gevaccineerd zal worden.
  • Er is geen vast tijdstip op de dag waarop je gebeld kan worden. Het is niet mogelijk om rekening te houden met ieders bereikbaarheid.
  • Bij een oproep moet je meteen naar het vaccinatiecentrum vertrekken. Binnen het uur moet je je daar kunnen aanmelden. Ook daar is het niet mogelijk om rekening te houden met ieders beschikbaarheid.
  • Reageer je twee keer niet op een oproep, dan word je geschrapt van de lijst. Geen zorgen, het schrappen van de reservelijst heeft geen invloed op de officiële vaccinatie-uitnodiging van de Vlaamse overheid.
  • Deze reservelijst houdt geen rekening met prioritaire of essentiële beroepsgroepen, wend je tot jouw werkgever voor meer informatie.
  • Deze reservelijst houdt geen rekening met een chronische ziekte. We bereiden een aparte reservelijst voor deze groep voor in samenspraak met de huisartsen. Meer info volgt nog.

 

Schrijf je hier in op de reservelijst en zorg er mee voor dat er geen vaccins verloren gaan.


V. Moet ik voor mijn vaccinatie naar een vaccinatiecentrum? Kan dit niet via mijn huisarts?


Als je je wil laten inenten, moet je naar het vaccinatiecentrum. Het is niet mogelijk om je dit jaar te laten vaccineren door jouw huisarts.


Enkel voor personen die beantwoorden aan vooraf bepaalde criteria, zoals bijvoorbeeld mensen die bedlegerig zijn, is er een mogelijkheid om zich thuis te laten vaccineren door een mobiel vaccinatieteam. Dit wordt enkel in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.  


Voor personen die minder mobiel zijn en niet op de bestemming geraken, is er een oplossing. Hierover vind je meer info in de rubriek ‘Hoe geraak ik er’.

 

V. Hoeveel mensen kunnen op één dag gevaccineerd worden?


De capaciteit van het vaccinatiecentrum is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en de inzet van medewerkers en kan in optimale omstandigheden gemakkelijk meer dan 1.000 mensen per dag bedragen.