Info voor zorgverleners


Vaccinatie in de waakfase 


Vanaf 14/11/2022 tot 31/12/2022 gaan we in de waakfase voor de Covid19- vaccinatiecampagne. Tijdens deze waakfase kunnen
Covid19-vaccinaties ook uitgevoerd worden door de eerstelijnszorgaanbieders (apothekers en huisartsen).

Het vaccinatiecentrum te Turnhout blijft nog operationeel tot 28/12/2022.

Vanaf 2023 zal de Covid19- vaccinatiecampagne volledig inkantelen in de eerstelijn. De modaliteiten over deze fase zullen later volgen.De afhaalmomenten per regio-apotheek kan u raadplegen via volgende knop.
De regio-apotheken en hun contactgegevens vind je via de volgende knop.

 

Wat zijn regio-apotheken?

Er werden in onze eerstelijnszone een aantal apotheken aangeduid waarbij rekening werd gehouden met de geografische spreiding (verder regio-apotheken genoemd). Dit betekent dat de vaccinatoren zich niet naar het vaccinatiecentrum moeten verplaatsen om vaccins op te halen maar dat zij hiervoor terecht kunnen bij de lokale aangestelde regio-apotheker. Deze regio-apotheker zal op een aantal vastgelegde tijdstippen vaccins voorbereiden voor de vaccinatoren.


 

Procedure vaccineren

  • De huisarts of apotheker die wenst te vaccineren centraliseert zoveel mogelijk patiënten op 1 vaccinatiemoment.
    (richtlijn 7 patiënten/vial)
  • De algemene richtlijnen over wie welk vaccin mag ontvangen: zie website ELZ en laatjevaccineren.be
    • Pediatrische vaccins en basisvaccins kunnen niet afgehaald worden. Deze patiënten mogen doorverwezen worden naar het vaccinatiecentrum te Turnhout (via het callcenter).
  • De huisarts of apotheker raadpleegt de regio-apotheken via bovenstaande knop en kiest een vaccinatiemoment waarop de vaccinatie zal doorgaan in de eigen praktijk.
  • Minimaal 3 dagen op voorhand, legt de huisarts of apotheker contact met de regio-apotheek (telefonisch of per mail). Er worden onderling afspraken gemaakt over de aantallen, afhaaldatum en -uur.
  • De huisarts of apotheker haalt de vaccins af in de regio-apotheek en vaccineert binnen een tijdspanne van 6 uur.
  • De huisarts of apotheker vaccineert de patiënten en registreert de vaccins in Vaccinnet.

 

Aandachtspunten voor afhalingen van vaccins door de huisartsen vindt u via volgende link.


Voor dokters is het in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk om een mobiel team in te zetten voorvaccinatie van niet-mobiele patiënten.
U kan ons bereiken via populatiemanagement@elzkempenland.be.