Aanmelding Recht op Verhoogde Tegemoetkoming

Andere

Deel 1

Gegevens

van de betrokkene

Deel 2

Gegevens
van de doorverwijzer

Ja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermoeden van beperkte financiële middelen
Volwassenen en kinderen met beperking (mentaal, fysiek, psychisch,...)
Alleenstaande senioren
Eénoudergezin
Wijziging gezinssituatie
Code verzekerbaarheid (vignet) eindigt niet op 1, bv. 120/120, 130/130,...
 
 
 
 
 
ja
neen