ZORGINFORMATIENETWERK VOSSELAAR

Ben jij actief in de eerstelijn in Vosselaar en heb je vragen, wil je op de hoogte blijven van de vorderingen, of zelfs actief meewerken aan dit verhaal? Laat het ons zeker weten.


Lokaal bestuur Vosselaar

Eerstelijnszone Kempenland


Uitnodiging ontmoetings- en uitwisselingsmoment


Wat?

Als zorgverlener geef je elke dag het beste van jezelf voor elke patiënt. Bij sommige patiënten is de problematiek complex en multifactorieel. Wat is jouw taak als zorgverlener in zo’n geval? Waar kan je als zorgverlener terecht? Hoe kan je samenwerken met andere zorgprofessionals hierrond? Wat als de patiënt elke hulp weigert?


Lokale bestuur Vosselaar zet in op de gezondheid en het welzijn van elke inwoner. In samenwerking met Eerstelijnszone Kempenland richten we ons nu specifiek op communicatie rond de huidige aanmeldingen, personen met complexe problematieken of personen die moeilijk of niet worden bereikt. Daarvoor willen we de samenwerking tussen de sociale dienst van lokaal bestuur Vosselaar en de actoren eerstelijnszorg verbeteren. Een betere samenwerking zorgt ervoor dat patiënten sneller de juiste hulpverlening krijgen en geeft jou als zorgverlener een houvast bij de behandeling/begeleiding van je patiënten.


De werkgroep van het ZorgInformatieNetwerk nodigt in een eerste fase alle huisartsen én thuisverpleegkundigen die actief zijn binnen de gemeente Vosselaar uit op een netwerkmoment.Huisartsen

Dit ontmoetings- en uitwisselingsmoment is reeds gepasseerd.


Hiernaast vind je enkele sfeerfoto's van deze constructieve namiddag. Verder vind je hier het verslag.

ZIN V thuisvpk
7[1]
ZIN V thuisvpk 1
8[1]
9[1]
11[1]
13[1]
14[1]
15[1]
16[1]

Thuisverpleegkundigen

Dit ontmoetings- en uitwisselingsmoment is reeds gepasseerd.


Hiernaast vind je enkele sfeerfoto's van deze constructieve namiddag. Verder vind je hier het verslag.

Middagontmoetingen Vosselaar


Om elkaar binnen zorg en welzijn beter te leren kennen, startte de gemeente Vosselaar middagontmoetingen op.


Wat zijn juist, middagontmoetingen?

Alle eerstelijnszorg- en welzijnsactoren actief of woonachtig te Vosselaar zijn dan welkom op een lunchontmoeting van een uurtje waarbij we onze eigen brooddoos meebrengen. Koffie, thee, water wordt voorzien. We zijn telkens te gast bij een andere organisatie binnen het zorg- en welzijnslandschap in Vosselaar.  Op deze manier leren we elkaar en de werking van de verschillende organisaties beter kennen.

Middagontmoeting lokaal bestuur Vosselaar


In februari 2024 kwamen we opnieuw samen in het lokaal bestuur van Vosselaar. De groep kreeg een update van de stappen die we hebben gezet in het project én hoe we nu, met eerder kleinschalige projecten, willen verder gaan. 


Het verslag en de slides van de ontmoeting vind je hieronder.

Middagontmoeting Hof Ter Dennen


In november 2023 waren we te gast bij Hof ter Dennen. We leerden bij over hun werking en het referentiepersoon dementie.


Foto door Timolina - www.freepik.com

Middagontmoeting Ter Loke


We gaven in september 2023 het woord aan Ter Loke. We maakten die middag kennis met hun uitgebreide werking, zowel residentieel als bijvoorbeeld hun loket Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, het mobiele aanbod en uiteraard ook met het dagatelier.

Middagontmoeting Sociale Dienst


In juni 2023 waren we te gast bij de sociale dienst in Vosselaar. Er werden alvast enkele afspraken gemaakt met huisartsen om de contacten vlotter te laten lopen.


De eerste middagontmoeting werd zeer positief onthaald. Er werd afgesproken om telkens om de 2 à 3 maanden een ontmoeting te organiseren.


Middagontmoeting verslavingskoepel


Op 7 februari 2023 waren we welkom in de foyer van zaal Reynaert. Hier kwam Verslavingskoepel Kempen vzw zichzelf voorstellen. Er werd ook een stand van zaken voorzien over het project van de ZorgInformatieNetwerken.

De start: Vosselaar als pilootproject

12 mei 2022


Een 25tal zorg- en welzijnsactoren uit Vosselaar kwamen een eerste keer samen in de Foyer. Samen luisterden ze naar de plannen van Vosselaar en Eerstelijnszone Kempenland. Daarna gingen ze samen aan de slag en dachten na over de praktische organisatie van het netwerk en toeleiding. Er groeiden enkele prachtige ideeën die nu verder uitgewerkt worden door de lokale werkgroep.


Het verslag en de getoonde presentatie kan je hier nog herbekijken.


unsplash